Home   ›   Goede doel

Toon Hermans Huis Emmeloord

Het Toon Hermans Huis Emmeloord is een inloophuis voor mensen en hun naasten die te maken hebben (gehad) met kanker.

Kanker veroorzaakt onzekerheid, twijfels en zorgen bij alle betrokkenen. Tijdens de behandeling in het ziekenhuis doen artsen en verpleegkundigen er alles aan om de patiënten te behandelen en te begeleiden. Deze begeleiding vindt meestal nog maar incidenteel plaats als de betrokkene weer thuis is. En juist dan is het belangrijk dat men ergens terecht kan voor hulp bij de verwerking van de ziekte en ondersteuning bij het opnieuw vormgeven aan het leven. Uit gegevens van IPSO* blijkt dat 84% van de gasten van inloophuizen aangeeft in het dagelijks leven beter te functioneren dankzij de aldaar geboden ondersteuning. Het Toon Hermans Huis kan deze ondersteuning bieden.

IPSO=Instellingen PsychoSociale Oncologie. Het Toon Hermans Huis Emmeloord is aangesloten bij deze landelijke instelling.

De ondersteuning bestaat uit een luisterend oor, gesprekken met lotgenoten, groepsgesprekken over een bepaald thema of gewoon samen een kopje koffiedrinken. Daarnaast organiseert het Toon Hermans Huis bijna wekelijks een activiteit, waarbij de zinnen even wat verzet kunnen worden. Het aanbod van activiteiten is heel gevarieerd: bloemschikken, schilderen, Indonesisch koken, fotografie, gezichtsverzorging, yoga, make-up, wandelen, etc.

Ook geeft het Toon Hermans Huis minimaal één keer per jaar een informatieavond/workshop over een aan kanker gerelateerd onderwerp.

Het Toon Hermans Huis werkt uitsluitend met (opgeleide) vrijwilligers en is financieel geheel afhankelijk van donaties, sponsoring, schenkingen en legaten van particulieren, bedrijven en fondsen.

Meer informatie, waaronder een introductiefilmpje, vindt u op de website van het Toon Hermans Huis: www.thhemmeloord.nl.